Hopp til innhold

Prestisjekontrakt til sunnmørsbedrift

Køyretøysperrer som ikkje er rusta for norsk vinter skal no erstattast med nye løysingar. Dei nye sperrene skal mellom anna sikre det nye regjeringskvartalet i Oslo.

Test køyretøysperre, illustrasjon, Statsbygg

Prototyp av køyretøysperre som skal leverast frå Prodtex til Statsbygg og det nye regjeringskvartalet. Desse er bygde i materiale som toler meir nordisk klima enn det som har vorte brukt tidlegare.

Foto: Prodtex AS

Bedrifta Prodtex AS i Ulsteinvik har tidlegare brukt kunnskap frå vertfsnæringa til å bygge stålbruer. No brukar dei denne teknologien til å utvikle køyretøysperrer.

Sperrene gjer at folk kan bevege seg fritt, men køyretøy kan ikkje passere så lenge sperrene står oppe.

Likte presentasjonen

Sigbjørn Gjelsvik

Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Foto: Arne Flatin / NRK

I dag var kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Ulsteinvik for å besøke Prodtex AS. Han seier at dei nye sperrene dei utviklar er svært viktige for å sikre regjeringskvartalet.

Det er altså Statsbygg som gir sunnmørsbedrifta kontrakten. Regjeringskvartalet må vere ope og trygt. Då må det lagast rørlege køyretøysperrer som kan regulere trafikken inn og ut av området, heiter det frå Statsbygg.

Liknande sikringsprosjekt i Noreg toler ikkje like godt kulde, snø og salt. I det nye regjeringskvartalet vert det difor betre løysingar som Prodtex leverer.

Sigbjørn Nordstrand, Prodtex

Sigbjørn Nordstrand er dagleg leiar i Prodtex AS

Foto: Arne Flatin / NRK

Dagleg leiar i Prodtex, Sigbjørn Nordstrand seier dette er ein prestisjekontrakt for dei. Samtidig er potensialet stort for dette produktet og Nordstrand har god tru på at dette skal verte ein kommersiell suksess.

Innovasjonsprosjekt

Kontrakten med Prodtex er også ein del av eit innovasjonsprosjekt.

Med støtte frå Innovasjon Noreg gjennomfører Statsbygg prosjektet «STAUT – køyretøysperre til å stole på».

Bakgrunnen for dette igjen er at Stortinget har vedtatt at bygginga av regjeringskvartalet skal legge til rette for innovasjon og utvikling hos norske leverandørar.

Første leveranse no i juni

Ifølge avtalen skal Prodtex AS levere sperrer til byggesteg ein, med moglegheit for å levere meir i seinare byggesteg. Kontrakten er på 26 millionar kroner med første leveranse allereie denne månaden.

Sigbjørn Gjelsvik og Sigbjørn Nordstrand, Prodtex

Kommunal- og distriktsministeren seier det er bra at slike utviklingar skaper nye arbeidsplassar både i Ulsteinvik og i Vanylven der bedrifta har produksjonslokale.

Foto: Arne Flatin / NRK