Sunndal nominert til pris

Sunndal er blant seks kommuner i Norge som er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2020. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i mai.
– Det er viktig å løfte fram kommuner som oppnår resultater og jobber helhetlig og systematisk med integrering av innvandrere, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i direktoratet.