Dette er en svært sjelden gjest i Norge

Se nøye på dette bildet, og vit at du nå ser på en sjelden og fremmed fugl i Norge. Dette er faktisk den tjuende gangen det er registrert en slik fugl i Norge.

Sumpsanger

Kai Helge Andersen sto 6 meter unna da han fikk ta dette bildet av sumpsangeren. Denne fuglearten er nå registrert kun 20 ganger i Norge.

Foto: Kai Helge Andersen

Egentlig hører denne fuglen hjemme i sumper og myrer langt sør i Europa. Den trives også østover, i Tyrkia og resten av Vest-Asia. Vinteren tilbringer den helst sør for Sahara.

Den bærer det vakre latinske navnet Locustella luscinioides. At den har fått det norske navnet «sumpsanger» får så heller være. Men den er altså en fugl i sangerfamilien, og den trives i sumper og myrer. Nå har den tilholdssted på Male i Fræna kommune.

– Vi så den 1. juli. Da hadde allerede ryktene om den begynt å gå. På et tidspunkt var der hele 11 fugletittere ute i myren for å se på ham, forteller fuglefotograf Kai Helge Andersen til NRK.

Sumpsangeren har holdt seg i samme område i flere dager. Den er alene og den synger om natten.

Den synger nok for å få kontakt med en make. Men det blir nok ikke noe på ham. Han er mutters alene som sumpsanger i området, sier Andersen.

Og han er ikke bare så stedbunden at han holder seg i Maletraktene. Han er faktisk å finne i samme tre, hver eneste dag.

Jeg fikk komme så nære. Jeg sto bare 6 meter unna da jeg tok dette bildet. Sumpsangeren er slett ingen sky fugl. Ikke sånn å forstå at han virker tam. Men han er uredd, og slipper oss tett innpå, forteller Andersen.

For Kai Helge Andersen var den 1. juli virkelig en superdag. For han fikk ikke bare sumpsangeren i siktet. Samme morgen fikk han også se en trostesanger. Den er observert i Norge bare 70 ganger tidligere.

– Trostesangeren spilte opp en serenade og viste seg fram en kort stund før den forsvant inn i vegetasjonen, sier en ivrig Kai Helge Andersen, mens han er på vei til en ny fugl han har hørt om i disse traktene. Nå skal en svartehavsmåke ha funnet tilhold på Eide. Det er nok et spennende objekt for Kai Helge Andersens og hans kamera.