Suksess med gratis Sundbåt

Tilbudet om gratis Sundbåt i Kristiansund på lørdag, ble en suksess. Tallet på passasjerer ble doblet sammenlignet med en vanlig lørdag i januar.

Sundbåten i Kristiansund
Foto: Linda Bjørgan / NRK

Tilbudet skal vare hele 2017, og de første erfaringene gav mersmak sier daglig leder i Sundbåtvesenet, Susanne Kirk Lossius

Tok gratis rundtur

Hun forteller at vell 400 personer brukte båten på lørdag. Mange satte fra seg bilene på kaiene og tok seg også like godt en rundtur til de ulike landa i byen. Det er Kristiansund kommune som har sponset tiltaket, og hensikten er å få ned bilbruken i sentrum av byen.

  • Frå laurdag 7. januar blir det gratis å ta sundbåten i Kristiansund på laurdagane. På denne måten håper dei å auke passajertalet, men også å få ny giv i sentrum.

    Sundbåten i Kristiansund er gratis på lørdagene i 2017

  • Lokkar med gratisbillettar for å få fleire til å ta båten
  • Riksantikvaren verner sundbåten «Rapp»