Styrkar innsatsen mot skrantesjuke

Regjeringa set av sju millionar kroner for å styrke innsatsen mot skrantesjuke. Ein del av pengane skal brukast til forsking.