NRK Meny

Styremøtet er over

Styremøtet ble avsluttet med en protokolltilførsel fra Sevaldsen, Topphol og Austnes. I protokolltilførselen står det: «Foretaksloven og forvaltningsloven gjelder og de kritikkverdige forhold og spørsmål stilt i møte, må få juridisk gjennomgang raskt etter styremøtet.» I innstillingen fra styret står det av styret i Helse Møre og Romsdal tar juridisk vurdering av de forhold som omfattet protokolltilførselen til orientering.