Styremøte i Ålesund

I dag har Styret i Helse Midt-Norge styremøte i Ålesund. Der skal administrerende direktør, Espen Remme, orientere om arbeidet med kutt i budsjetta i Helse Møre og Romsdal. På tre år skal helseforetaket kutte rundt en halv milliard, men kuttplanene har møtt motstand. Blant annet er både sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, og forslaget om nedlegging av rehabiliteringssenteret i Aure, har blitt utsatt. En rekke kommuner på Nordmøre har brutt samarbeidet med Helse Møre og Romsdal som følge av kuttplanene.

Styremøte Helse Midt-Noreg
Foto: Terje Reite / NRK