Normal

Styreleder vil unngå tillitskrise

Det tragiske barnedødsfallet i Kristiansund og bruk av tvang i psykiatrien i Molde og Ålesund kan gå på tilliten løs for Helse Møre og Romsdal. Det hevder styrelederen som krever at det skjer forbedringer fort.

eksteriørt akutt psykiatribygg ålesund

Styreleder Stein Kinserdal er bekymret over at media avslører svikt i behandlingen og ikke helseforetakets egne rapporteringssystemer.

Foto: Remi Saken

styreleder Kinserdal - portrett

Stein Kinserdal vil ha tvangsbruken ned på klinikkene i Molde og Ålesund.

Foto: Remi Sagen

Styreleder Stein Kinserdal ser svært alvorlig på disse tragiske sakene og lover at styret skal ligge tett på framover. Han tror helseforetaket enten har en kultur som hele tiden er nysgjerrig på å forbedre seg eller så har de en kultur som bortforklarer. Både i Sebastiansaken og når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien opplever Kinserdal at det er et sterkt ønske fra de ansatte om forbedring.

Jeg er opptatt av at det må skje ting fort! Riktig bruk og juridisk bruk av tvangsinngrep mot mennesker er noe av det mest alvorlige du kan gjøre, sier Kinserdal.

Bekymringsfullt at media avslører

Kinserdal mener det er en reminder for helsevesenet at det ofte er media som avslører svært alvorlig svikt og ikke egne rutiner.

Ålesund sjukehus eksteriørt

Det sviktet i mange ledd da 10 måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde 22. februar i 2015. Det må Helse Møre og Romsdal ta lærdom av.

Foto: Ann Eli Nøsen

Vi har mange rapporteringssystemer og data i sykehusene og så klarer vi ikke å finne det ut selv. Det bekymrer meg, sier Kinserdal.

Styrelederen innrømmer at fokuset på psykiatrien ikke har vært godt nok. Både han og styret er utålmodige. Kinserdal frykter helseforetakene ofte måler det som har null effekt for pasientbehandlingen og ikke det som er viktigst å registrere og avdekke.

Tvangsbruken skal ned

Dette er en viktig læring for myndighetene helt ut til oss i helseforetakene, sier Kinserdal.

Nå skal også Helse Midt-Norge ta lærdom av de alvorlige feil som har vært gjort over lang tid ved avdelingene i Molde og Ålesund. Målet er å redusere tvangsbruken mest mulig.

Burde beklaget til foreldrene før

Espen Remme

Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Styret har bedt administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal invitere Sebatians foreldre til Ålesund for å gi dem en unnskyldning og en gjennomgang av alt som gikk galt. Men i dag innrømmer styrelederen at denne beklagelsen burde kommet lenge før.

Ida Gils Ødegaard - sebastian

Vi burde beklaget til Sebastians foreldre, Ida Gils Ødegaard og Svein Andre Ødegaard uten å vente på Helsetilsynets konklusjon, sier Stein Kinserdal.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Den 22. februar er det to år siden de mistet gutten sin. Sebastian Gils Ødegaard døde i helikopteret på vei fra sykehuset Kristiansund til St. Olavs Hospital i Trondheim. Helsetilsynet har slått fast at hjelpen kom for sent og behandlingen sviktet i mange ledd. Babyen fikk ikke forsvarlig helsehjelp ifølge Statens helsetilsyn.

For oss er det viktig å formidle til foreldrene at dette tar vi på dypeste alvor. I ettertid når vi ser hvor lang tid etterforskningen har tatt, burde vi gjort dette uavhengig av hva tilsynet hadde konkludert med.

Også på vegne av styret ser han at de burde etterspurt en mer helhetlig ROS-analyse. Det skjedde store endringer på kort tid i helseforetaket med plassering av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal i desember 2014, ambulansetjenesten ble overflyttet til helseforetakene og AMK-sentralen ble flyttet fra Molde til Ålesund. Nå er han opptatt av å sikre barna nord i fylket så ikke flere barn rammes.

Vi kan ikke risikere flere tragiske saker som Sebastians på grunn av de menneskelige lidelsene en slik hendelse fører med seg. Det andre går på selve troverdigheten til det offentlige helsevesenet.