Studenter er mer interessert i sjømatnæringen

Forskning viser at flere studenter er motivert til å jobbe i sjømatnæringen. I tre år har det blitt arrangert bootcamper for å rekruttere flere til å satse på en karriere i bransjen.

Fra hhv slakteri og filetfabrikk hos Nordlaks Produkter AS.

Høsten 2017 skal Sett Sjøbein arrangere to marine student-bootcamper for å rekruttere studenter til sjømatnæringen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Marius Fiskum

Sjømatnæringen prøver nye måter for å rekruttere studenter til en jobb i næringen. Siden 2014 har det blitt arrangert fem marine student-bootcamper, som er en leir for voksne der de får bryne seg på konkrete oppgaver i bedrifter og organisasjoner innen sjømatproduksjon, skriver Fiskeribladet.

Det statlig finansierte prosjektet «Sett Sjøbein» står bak bootcampene, og ifølge en undersøkelse som Møreforsking Ålesund har gjort, har deltakelsen gitt økt motivasjon for å jobbe i sjømatnæringen.

– Det som har vært etterlyst i mange år er at sjømatnæringen skal være synlig inn i studentmiljøene. Sjømatnæringen er stor og sammensatt så det er ikke så lett å få næringen inn i auditorium på skolene. Derfor er det lettere å ta med studentene ut, sier leder i Sett Sjøbein, Janita Arhaug.

Viktig nettverk

Janita Arhaug

Janita Arhaug er leder i Sett Sjøbein som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Rekrutteringstiltaket er for studenter ved universiteter og høyskoler i Norge som tar en bachelor eller mastergrad. Ifølge lederen kan studenter fra alle studieretninger søke.

– Sett Sjøbein sine roller er først og fremst å synliggjøre bredden i sjømatnæringen og mulighetene for studentene. Studentene søker for å delta og så velger vi ut 20 personer som får være med.

Neste bootcamp foregår på Sunnmøre 26. august og i løpet av denne uka blir det klart hvem som får være med på bootcampen. Arhaug sier hun ikke kan røpe hva som skal skje.

– De kommer da til en flyplass og vet lite annet enn at de skal være med på noe spennende, og at de vil knytte viktige nettverk for fremtidig jobbkarriere.

– I tre dager får de bli kjent med sjømatnæringen og de får møte ulike bedrifter. I løpet disse tre dagene så vet de at de skal få en utfordring, men de får den først etter tre dager. Oppgaven skal løses innen 48 timer.

Arhaug forteller at studentene deles inn i grupper og skal legge frem en forretningside for en jury bestående av sterke fagpersoner i næringen.

Ifølge undersøkelsen til Møreforsking fungerer bootcampen som rekruttering direkte inn til næringen og studenter bruker sjømatnæringen som case i bachelor og masteroppgaver.