Strømløst på Tustna i Aure

På grunn av en feil på høyspentnettet er kunder tilknyttet nettstasjon 64 Sandvoll, Leira på Tustna i Aure uten strøm.NEAS regner med at feilen er rettet i løpet av ca. 2 timer.