Strid om årsaka til brannen

Løse bolter på drivstoffrør var årsaken til brannen på hurtigruta «Nordlys», ifølge havarikommisjonen. Dette er Hurtigruten og Det Norske Veritas uenige i.

Hurtigruten markerte tidlig at de var skeptisk til brannårsaken som fremkommer av rapporten fra Statens havarikommisjon. Nå har Det Norske Veritas levert en rapport som skisserer et annet hendelsesforløp.

– DNV-rapporten bekrefter det våre erfarne maskinsjefer har sagt om at de løse boltene på drivstoffpumpen er en konsekvens av brannen, og ikke årsaken, sider driftsdirektør i Hurtigruten Dag-Arne Wenzel til Teknisk Ukeblad.

Dieselsprut på varme flater

Det Norske Veritas og hurtigruten heller nå mer til en teori om at det har vært en lekkasje fra et returrør for drivstoff. Drivstoffet fra returrøret skal ifølge den nye rapporten ha sprutet mot en kompressor. Kompressoren sto to-tre meter fra drivstoffrøret.

– Selv om det er lavt trykk på returrøret, kan det ha sprutet bort til kompressorpumpen eller andre varme flater, sier Wenzel.

– Åpne for andre teorier

Statens havarikommisjon skal være åpen for andre konklusjoner enn den de selv har kommet til. Konstituert leder, Morten Kveim, sier de vil se på konklusjonene fra Det Norske Veritas.

– Vi har ikke lukket døra for at det kan være andre tennkilder. Olje kan ha blitt antent på flere steder, også samtidig, sier Kveim.

– Undersøker detaljer

Statens havarikommisjon skal levere sin endelige rapport innen ett år etter ulykken. Fortsatt holder de på med laboratorietester og er i dialog med motorprodusenten og leverandøren av dieselpumpen.

– Vi fortsetter med å grave i detaljer og går nøye gjennom tidslinjen, sier Kveim.