Hopp til innhold

Strid om lederstillinger: – Ubegripelig at det planlegges en nedprioritering av Ålesund

Omorganiseringen av Fiskeridirektoratet har vakt sterke reaksjoner i Møre og Romsdal. Både fiskarlaget og fiskebåtredere frykter for posisjonen til Norges største eksportfylke når kontoret i Ålesund kan miste en lederstilling.

Fiskeridirektoratet, Ålesund

En pågående omorganisering i Fiskeridirektoratet har ført til reaksjoner fra ansatte og næringen på Sunnmøre.

Foto: Remi Sagen / NRK

Det pågår en omorganisering i Fiskeridirektoratet, fra hovedkontor og regioner til divisjoner.

Fiskebåt Vest som organiserer havfiskefartøy i Trøndelagsfylka, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, reagerer på at det har vært vanskelig å få informasjon om omorganiseringen.

– De tidligere omorganiseringsprosessene har vært åpne for allmennheten, men vi erfarer at denne prosessen har vært stort sett lukket, og hvordan divisjonene skal se ut har latt vente på seg, sier styreleder Janne Grethe Strand Aasnæs.

– Alle kontorene har fått lederstilling, unntatt Ålesund

Janne Grethe Strand Aasnæs i Fiskebåt Vest

Styreleder Janne Grethe Strand Aasnæs i Fiskebåt Vest.

Foto: Privat

Møre og Romsdal Fiskarlag sendte i august en innsynsbegjæring til Nærings- og fiskeridepartementet og fikk avslag. Sammen med Fiskebåt Vest har de påklaget avslaget.

– Derfor vet vi ikke hva som ligger til grunn for anbefalingene. Men i slutten av august ble vi kjent med hvordan fiskeridirektøren ønsker at kontorplasseringen skal se ut. Han konstituerte midlertidige ledere på de kontorplassene han vil satse videre på.

– Det som er oppsiktsvekkende er at Ålesundskontoret er fullstendig fraværende. Alle de andre kontorene har fått en funksjon med tilhørende lederstilling. Bortsett fra Ålesund, sier hun.

I forslaget fra Fiskeridirektoratet er de geografiske plasseringene til de midlertidige lederstillingene Bergen, Tromsø, Bodø, Egersund, Måløy, Trondheim og Kopervik, men Ålesund er ikke nevnt.

Nordmøre Fiskebåt arrangerer sommarjobb som fiskar for ungdom på Averøy: Vil senke terskelen for å bli fiskar

John Einar Åstasund Ramsøy og Magnus Bogen Ramstad
John Einar Åstasund Ramsøy og Magnus Bogen Ramstad

– Ledende på fiskeeksport

Dette reagerer Strand Aasnæs på, og viser til at Møre og Romsdal er det største sjømatfylket i landet, at rundt 20 % av heltidsfiskere kommer fra fylket, og sier at regionen har desidert flest fiskerikonsesjoner i landet.

– Så det er ubegripelig at direktoratet planlegger for en nedprioritering og potensiell fremtidig nedleggelse av kontoret i regionen. Forsvinner kontoret, forsvinner også en del av fagmiljøet, og regionen taper arbeidsplasser.

– Norges fiskerihovedstad fortjener at en av næringens viktigste samarbeidspartnere skal være lokalt representert.

Ole Morten Sorthe

Daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Også daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe reagerer på at de ikke har fått innsyn i innstillingen, og er bekymret for hva som vil bli vedtatt.

– Vi frykter at Ålesundskontoret ikke blir tildelt lederstillinger, noe vi misliker siden vi er et dominerende fiskerifylke. Vi må ha et fotfeste, og vil jo ha best mulig fiskeriforvaltning også i Møre og Romsdal.

Ikke fattet vedtak

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sier de har konstituert lederne ut ifra en helhetlig kompetanse, og viser blant annet til at regiondirektøren som er plassert i Ålesund har bosted i Trondheim.

– Jeg er helt uenig i at kunnskapen i Ålesund forsvinner. Det er ikke slik at noe kontor skal legges ned, ingen skal være nødt til å flytte og ingen skal miste jobbene sine. De konstituerte stillingene er midlertidige lederstillinger. Den geografiske plasseringen av ledere er til behandling, og vedtaket er ikke klart.

Mottakelse av militært personell fra Kabul

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen er uenig i at omorganiseringen slår negativt ut for Sunnmøre sin del.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Når det gjelder at prosessen skal ha vært lukket, mener jeg det er helt feil. Vi har hatt møte med alle som har spurt om omorganiseringen. Jeg finner ingen forespørsel fra Fiskebåt Vest eller Møre og Romsdal Fiskarlag før det kommer en innsynsforespørsel.

NRK har vært i kontakt med ansatte i Ålesund som ikke ønsker å stille til intervju, men uttrykker at det har vært manglende åpenhet rundt prosessen.

Bakke-Jensen legger til at dette er en politisk initiert omorganisering, og de venter på en politisk avgjørelse. Omorganiseringen skal tre i kraft 1. oktober.

Kommunikasjonsrådgiver Emil Bremnes i Nærings- og fiskeridepartementet sier saken er til behandling i Kommunal- og distriktsdepartementet, som skal gi sin uttalelse før det kan fattes endelig vedtak i saken.

Bremnes er heller ikke enig i kritikken om at prosessen har vært lite åpen.

Fiskeridirektoratet har hatt en lang intern prosess, der de ansatte og deres organisasjoner har vært involvert hele veien.