Ålesund sjukehus
Foto: Øyvind Johan Heggstad

Strid om ALS-pasient i respirator

Oppsummert

Familien til ein ALS-sjuk pasient i Ålesund fekk nyleg beskjed om at respiratoren som held mannen i live, ville bli slått av. Dei pårørande meiner mannen framleis ønskjer å leve, og har protestert kraftig på avgjerda. Fylkeslegen granskar no saka.