Huset til Per Kåre Johnsen
Foto: privat

Strid om 20 år gamal mur

Oppsummert

Per Kåre Johnsen sette i 1997 opp mur, platting og steintrapp i strandkanten ved huset sitt uten å søke, og Molde kommune meiner han må rive og betale dagbøter på fleire hundre tusen kroner.

 • Vil ikkje behandle mur-sak

  Per Kåre Johnsen i Molde seier han vil anke til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasborg etter at Høgsterett avviser å behandle striden rundt ein 20 år gamal mur. Muren blei sett opp i strandkanten hans utan søknad i 1997, og no krev kommunen at Johnsen må rive alt og betale dagbøter på fleire hundre tusen kroner. Mannen tapte i tingretten, og verken lagmannsretten eller høgsterett vil behandle saka på nytt.

  Per Kåre Johnsen ved muren
  Foto: privat
 • Mur i Molde anka til Høgsterett

  Per Kåre Johnsen i Molde ankar til Høgsterett, etter at lagmannsretten ikkje vil behandle striden om den 20 år gamle muren hans. Johnsen sette i 1997 opp mur, platting og steintrapp i strandkanten ved huset sitt uten å søke, og kommunen meiner han må rive og betale dagbøter på fleire hundre tusen kroner. Johnsen tapte i tingretten, men meiner saka er forelda, og ber no Høgsterett overprøve avgjerda.

  Per Kåre Johnsen
  Foto: privat
 • Kan bli nekta å fremme saka

  Lagmannsretten vurderer å nekte å behandle striden om en 20 år gammel mur i strandkanten i Molde. Per Kåre Johnsen satte i 1997 opp mur, platting og steintrapp uten å søke, og kommunen mener han må rive og betale dagbøter på nesten 450 000 kroner. Johnsen tapte i tingretten, og har nå fått varsel om at lagmannsretten vurderer å ikke behandle saken fordi anken åpenbart ikke vil føre fram. Per Kåre Johnsen mener avgjørelsen strider mot sunn fornuft.

  Per Kåre Johnsen ved muren
  Foto: privat