NRK Meny

Strekninga E39 Halsa–Stormyra

har vore stengt sidan i natt etter at ein trailer hamna utføre vegen. Bilberginga har vore veldig forseinka. Ivar Hol i Statens vegvesen opplyser at bilen er dratt opp frå grøfta, men dei må stabilisere lasten før dei kan ta han vidare. Eitt felt er no opna, og tungtrafikken kan passere.

E39 Halsa–Stormyra
Foto: Patrik Leif Ejenstam