NRK Meny
Normal

ROBEK-kommune senkar avgiftene

Trass i stram økonomi, har Stranda kommune sett ned prisen på kommunale avgifter med over 12 prosent.

Stranda kommune - Ordfører Tryggestad

Ordførar i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad, er fornøgd med at innbyggjarane no får lågare kommunale utgifter.

Foto: Maria Holand Tøsse / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Dei fleste innbyggjarane i norske kommunar måtte i år godta ei auke i dei kommunale avgiftene. Det viser ei undersøking frå Statistisk sentralbyrå.

Men i nokre kommunar har avgiftene vore så høge at det i år var på tide med ein reduksjon. I Møre og Romsdal gjeld det i første rekke Stranda kommune.

– Meir pengar enn vi klarer å bruke

– Vi har fått inn fleire pengar enn vi har klart å forbruke. Midlane skal då tilbake til brukarane og det er innbyggjarane i Stranda, forklarar senterpartiordførar Jan Ove Tryggestad.

For innbyggjarane i Stranda betyr det langt lågare kommunale avgifter enn dei måtte ut med i fjor. Til trass for ein svært anstrengde økonomien i den ROBEK-lista kommunen, har avgiftene blitt redusert med heile 12,6 prosent.

Ikkje lovleg

Ein skulle tru at den kriseramma kommunen ville brukt dei ekstra kronene til å pynte på budsjettet, men det blir ikkje aktuelt.

– Det kunne vore freistande sjølvsagt, men det er rett og slett ikkje lovleg, seier Stranda-ordføraren.
– Vatn og avløp og renovasjon skal vere bygd opp etter sjølvkostprinsippet. Ekstra skattlegging er ikkje lovleg. Vi held oss til lover og reglar, forklarar han.

– Lågast mogleg

Pengane går dermed tilbake til innbyggjarane i kommunen, noko Tryggestad meiner er heilt rett.
– Med med dei totale belastningane som innbyggjarane har i forhold til at vi innfører eigedomsskatt, så er det viktig at dei kommunale avgiftene verte haldne på eit lågast mogleg nivå, seier Tryggestad.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.