Hurtigruten i retten etter krangel om passasjeravgift i Geiranger

Tirsdag starter rettssaken der Stranda Havnevesen KF har saksøkt Hurtigruten ASA for nesten tre millioner i passasjervederlag.

Hurtigruteskipet Polarlys i Geiranger

Tirsdag møtes Stranda Havnevesen KF og Hurtigruten ASA i retten etter at de ikke har klart å komme til enighet om passasjervederlag og anløpsavgifter.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Krangelen mellom Hurtigruten og Stranda Havnevesen KF har pågått i halvannet år. Uenigheten begynte høsten 2011 da Stranda Havnevesen vedtok å kreve samme havneavgift fra Hurtigruten som de krever fra cruiseskipene. Stranda Havnevesen mener Hurtigruten skal betale 15 kroner i passasjervedlegg for alle passasjerene som er ombord, uansett om de går i land i Geiranger eller ikke.

I dag møtes partene i Sunnmøre tingrett etter at de ikke har klart å komme til enighet.

– Vi har hele tiden hatt en god dialog med Hurtigruten, og vi er enige både om hva vi er enige om, og hva vi er uenige om, sier advokat Lennart Garnes som representerer Stranda Havnevesen KF.

Hurtigruten: – Vi har ikke inngått noen avtale

hurtigruten Geiranger

Tirsdag møtes Stranda Havnevesen KF og Hurtigruten ASA i retten etter at de ikke har klart å komme til enighet om passasjervederlag og anløpsavgifter.

Foto: Knai, Vidar / NTB scanpix

Hurtigruten sier at de ikke har inngått noen avtale om å betale passasjervederlag til Stranda kommune for 2012. De mener at det ikke skaper noen avtale at de bruker farvannet, og mener at skyssbåten «Geirangerfjord», som Hurtigruten bruker, allerede har betalt for leie av kai og for anløpene den gjør. Hurtigruten mener at en kommunal havn er et offentlig område, og del av den offentlige infrastrukturen på samme måte som kommunale gater og torg.

De mener videre at avtalen som Stranda kommune har bestemt er ugyldig og må settes til side på grunn av urimelige avtalevilkår og at det kreves betalt for tjenester som ikke ytes.

De mener Stranda Havnevesens avtale er ensidig erklært av dem selv, som har et monopol på havnevirksomhet i Stranda kommune.

Mener det er urettferdig å betale det samme som cruiseskip

Hurtigruten mener videre at det må være en saksbehandlingsfeil at Hurtigrutens passasjerer skal betale det samme passasjervederlegget som det cruiseskipene gjør.

– Flesteparten av gjestene forlater ikke skipene, skipene oppholder seg i farvannet kort tid, og det legges ikke til kai eller ankres opp, argumenterer Hurtigruten.

Hurtigruten krever på bakgrunn av dette å få tilbake 726.758 kroner de allerede har betalt inn i passasjervederlegg, pluss forsinkelsesrenter fra Stranda Havnevesen.

Mener Hurtigruten bør betale nesten tre millioner

Stranda Havnevesen KF viser på sin side til sine lokale forskrifter for 2012 og 2013, der de mener de har lovlig hjemselsgrunnlag i havne- og farvannsloven §25 (1) og er i samsvar med kravene etter forskrift nr. 1762 av 20. desember 2010, om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

Stranda Havnevesen mener at det ikke er tvilsomt at aktiviteten Hurtigruten utfører der, med å sette av passasjerer i havneområdet som blir tatt over Stranda havnevesen KF sitt kai- og terminalanlegg, er anløp i «havn» jamfør havne- og farvannsloven §25 (1), jamfør §4 (2) og (3).

Saksøkt Hurtigruta for passasjervederlag for 2012 og 2013

Derfor har Stranda Havnevesen saksøkt Hurtigruta for passasjervederlag for anløp hurtigruten sine skip gjorde i Geiranger sommersesongen 2012 og 2013.

I 2012 gjorde Hurtigruten 153 anløp ved Stranda sin havn i Geiranger, og i 2013 gjorde Hurtigruten 139 anløp der.

De mener at Hurtigruten bør betale dem 1 121 295 kroner i passasjervedlegg for 2012, 1 515 720 kroner i skyldig passasjervederlag for 2013, i tillegg til 754 104 kroner i skyldig utbetalt anløpsavgift for 2013, pluss forsinkelsesrenter.

Har færre anløp i Geiranger

Etter tvisten startet har Hurtigruten kortet ned sesongen med anløp i Geiranger med to uker.

Hurtigruten opplyser at de begynte på teste ut Hjørundfjorden i 2011 fordi de ville ha en egen høstfjord. Før hadde Hurtigruten anløp til Geiranger helt frem til 15. september, mens de nå har erstattet de to ukene i september med anløp i Hjørundfjorden istedenfor.

Hurtigruten opplyser at valg av anløpssted selvsagt avspeiler kostnadene deres, men at de også vil vise frem flere unike fjorder.

Satt av to dager til saken

Begge parter i saken ber om å få dekt saksomkostninger.

Det er satt av to dager til tvisten i Sunnmøre tingrett den 3. og 4. desember.

Lennart Garnes og Reidar Andresen vil representerer Stranda havnevesen og Mats Erik Sæther vil representerer Hurtigruten ASA.

Rettens formann er Therese Eriksen Håhjemsvik.

Stranda havnevesen KF og Hurtigruten ASA møtes i Sunnmøre tingrett

Partene møtes i dag i Sunnmøre tingrett.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

.