NRK Meny

Strand om vurderingane sine

Styreleiar Ola H. Strand seierhan har vurdert reisetid for dei som får lengst veg, men seier han kjenner seg trygg på at ambulansetenesta og legevakten blir bygd ut i ein slik grad at det vil vere forsvarleg. Han seier styret må ta inn over seg at begge alternativ inneber ein fare for at fagmiljøet i den andre byen vil bli svekka