NRK Meny

Strand ber om samarbeid

Strand seier det vil vere avgjerande at alle kan legge usemja bak seg og jobbe saman for å få til eit best mogleg sjukehus når avgerda er tatt. Han viser til at det vil vere utfordrande å drive sjukehus innanfor den økonomiske ramma dei har, og at dette er eit felles prosjekt for regionen.