NRK Meny

Stram økonomistyring

Rådmann, Astrid Eidsvik, i Ålesund satser på at kommunen skal være ute av Robeklista innen utgangen av neste år. I forslaget til økonomiplan og budsjett for neste år som ble presentert i dag, er det lagt opp til samme tjenestetilbudet for innbyggerne uten store økninger i avgiftsnivået. Trass i stramme kostnadsrammer, er det funnet plass for økninger innen helse og omsorg, heter det i pressemeldinga.