Straffa for ruskøyring

Ein mann i 30-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i 22 dagar etter å ha køyrt bil medan han var påverka av alkohol. Han får også ei bot på 60.000 kroner og mistar retten til førarkort i to år og seks månader.