Støtte til Matfestivalen

Matfestivalen i Ålesund får støtte frå fylkeskommunen med 450.000 kroner. Føresetnaden er at Ålesund også bidreg. Fylkesutvalet vedtok støtte til Matfestivalen etter eit forslag frå Frp.