Stortingsvalget ble godkjent

Stortingsvalget i Møre og Romsdal ble i dag godkjent av fylkesvalgstyret. Det ble reist kritikk mot noen få tilfeller der valgmateriell ikke var forseglet og manglende stempling av stemmesedler. Mange hadde også gjort feil i stryking av kandidater. Men bare 103 av de totalt 147.000 stemmene ble forkastet. Leder av valgstyret, fylkesordfører Jon Aasen, sier det ikke har påvirket valgresultatet.

Jon Aasen
Foto: Hallstein Vemøy / NRK