Stort underskot for Farstad

Farstad Shipping leverte eit resultat etter skatt på 867,5 millionar kroner for første halvår. Det kjem fram i ei pressemelding måndag kveld. Selskapet har vore i hardt ver på grunn av sviktande marknad, og har selt fleire skip den siste tida.