Stort oppmøte på folkemøte

De kom fra Nesset, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Kristiansund, Molde og andre kommuner langs Sunndalsfjorden. Over 400 møtte opp og alle var interessert i å bli informert om det mulige deponiet for farlig avfall på Rausand i Nesset. Motstanden mot deponiet er stor og arrangørene bak folkemøtet i Nessethallen var interessegruppa «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Til stede var Harald Storvik, daglig leder for Bergmesteren Rausand, som har planer om å bygge deponiet. Han var en av syv innledere under møtet.

Harald Storvik
Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK