Storstilt satsing på einerom

Det går mot tidenes satsing på einerom i sjukehus-Noreg. Dei neste åra er det store byggeprosjekt på gong i sjukehus-Noreg, som krev investeringar på fleire titals milliardar. Sykehusbygg har investeringsplanar på rundt 10 milliardar kroner årleg og skriv at dei no alltid anbefaler einsengsrom framfor fleirsengsrom.