Større fly på Kvernberget

Etter eit intenst arbeid frå Kværnberget vekst er det no klart at SAS set inn større fly på strekninga mellom Kristiansund og Oslo. Protestane var sterke då SAS tidlegare i år bestemte å erstatte 140-setersflya med ein annan flytype som berre tar 90 passasjerar. No kjem Boeing 737 tilbake. Denne flytypen er også meir robust med tanke på vestlandsveret, skriv tk.no.

AS Scandinavian Airlines Boeing 737-883
Foto: Ramon J.