Storkontroll mot firma i Ålesund

Flere bedrifter i Ålesund er avslørt for regelbrudd etter en storkontroll av skattetaten, politiet og arbeidstilsynet. To personer ble anmeldt på grunn av manglende arbeidstillatelse og ulovlig opphold, og tre byggeplasser ble helt eller delvis stengt. Fem bedrifter var ikke registrert i momsregisteret og hadde skattekrav på 3 millioner kroner.

Kontroll av firma i Ålesund
Foto: Arbeidstilsynet