NRK Meny

Storkontroll mot firma i Ålesund

Flere bedrifter i Ålesund er avslørt for regelbrudd etter en storkontroll av skattetaten, politiet og arbeidstilsynet. To personer ble anmeldt på grunn av manglende arbeidstillatelse og ulovlig opphold, og tre byggeplasser ble helt eller delvis stengt. Fem bedrifter var ikke registrert i momsregisteret og hadde skattekrav på 3 millioner kroner.

Kontroll av firma i Ålesund
Foto: Arbeidstilsynet

Siste video/lyd

Det blir no arbeidd med at delar av mannskapet på den arresterte trålaren Remøy skal kunne få reise heim frå Murmansk.
Norske styresmakter arbeider for å finne ei løysing for den arresterte trålaren frå Herøy.

Om bygginga av Nordøyvegen skal kunne kome igang til hausten, må innkrevinga av bompengar godkjennast av Stortinget før sommarferien.
Det er berre tre bønder att i Geiranger. Dei meiner ein ny fellesfjøs er det som må til om det skal vere dyr i turistbygda i framtida.