Ny millionkontrakt for veibygging i Vestnes

Byggingen av Tresfjordbrua tvinger frem flere veiprosjekt. Nå er ny millionkontrakt signert.

Tresfjordbrua

Det er antatt at Tresfjordbrua skal åpne i august 2015.

Foto: Illustrasjon: Per Tormod Nilsen/Multiconsult AS

I Vestnes har vegvesenet inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Busengdal/Nærum og bygging av veier på Vikebukt og Remmem. Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Kontrakten er verdt over 67 millioner kroner.

Det er i forbindelse med bygging av Tresfjordbrua det trengs fornyelse av europaveien, sideveier, fotgjenger- og kjøreunderganger, busslommer og gang- og sykkelveier. Broa skal stå ferdig i august neste år.

Tusen meter med sidevei

På Vikebukt skal det bygges 500 meter med ny europavei, over 1000 meter med sideveier og 600 meter gang- og sykkelvei.

Fotgjengerundergangen på Vikebukt skal utvides og det skal bygges en kjøreundergang for den gamle E136 mot Tresfjord. Det blir også gangbro over Vikeelva og en gangvegundergang like ved. To busslommer er også en del av kontrakten.

Ny rundkjøring

På Remmem skal det bygges rundkjøring og rundt 300 meter med ny europaveg, 300 meter sideveg og 200 meter gangveg. Det skal også bygges en gangvegundergang under E39.

Mellom Krogset og Helset er det planlagt å bygge gangvei og busslommer. Bomstasjonene på Skjeggstad og Skorgen er også innlemmet i kontrakten.

Tyske entreprenører

Det er den tyske gigantentreprenøren Bilfinger som har kontrakt på bygging både av bru og Vågstrandtunnelen. Til tunnelarbeidet har man alliert seg med selskapet M3 Anlegg.

Med en tysk entreprenør følger det også mange utenlandske arbeidere. På det meste regner man med at 250 personer vil arbeide samtidig.

Tresfjordbrua

Den nye Tresfjordbrua går fra Remmen til Vikebukt i Vestnes.

Foto: Statens vegvesen