Hopp til innhold

Storkontrakt sikrar arbeidsplassane i Molde

Bedrifta Rofi har sikra seg ein stor kontrakt som kan vere verdt fleire millionar kroner årleg.

Rofi

Moldebedrifta Rofi har inngått fire års kontrakt med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

Foto: Rofi

Det var tysdag at rammeavtalen mellom Rofi og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) vart underteikna. Rofi har produsert telt og forlegningsutstyr sidan 1985.

– Kontrakten betyr svært mykje. Det gir oss tryggleik i forhåpentlegvis 8–9 år, seier Christian Hoel Inderhaug. Han er sals- og marknadssjef i Rofi.

Telt til internasjonale operasjonar

Rofi inngjekk kontrakt med DSB

Kontrakten vart underteikna tysdag og sikrar arbeidsplassane i Molde.

Foto: Rofi

Avtalen er på fire år, med moglegheit for forlenging i fire nye år. Kontrakten inneber at Rofi skal levere telt og forlegningsutstyr til det nasjonale Sivilforsvaret og til deira internasjonale operasjonar.

Rofi har 18 tilsette i Molde som driv med produktutvikling, prosjektleiing og sal. All produksjon føregår i utlandet. men Inderhaug seier kontrakten betyr mykje for å sikre arbeidsplassane i Molde.

– Marknaden innan telt og forlegning er tøff. Vi merkar stort trykk frå Asia og andre lågkostland. For oss er det viktig å kunne vinne ei kontrakt med ein slik anerkjent kunde internasjonalt, seier Inderhaug.

Verdt millionar årleg

Rofi veit ikkje kor stor kontrakten er i kroner og ører, men trur det kan bli fleire millionar kroner årleg. Grunnen til at den er vanskeleg å talfeste, er at Sivilforsvaret får sine løyvingar gjennom statsbudsjettet.

– Dei har alltid eit behov årleg som dei legg fram, men det er ikkje alltid det blir løyvd pengar til det, seier Inderhaug.