Store ressurser på overvåking av fjell

I dag er det seks høyrisikoprosjekt her i landet. Tre av de, ligger i Møre og Romsdal.

Fjellet Mannen i Romsdalen

OVERVÅKET: Mannen blir overvåket av NVE, hele døgnet. Beboere i området har blitt evakuert flere ganger.

Foto: Roar Strøm / NRK

Det handler om farlige fjell, som kanskje ikke står der i morgen, og det å leve med redsel for et skred.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP), deltok under fjellskredkonferansen i Geiranger.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

180 personer er samlet i Geiranger til fjellskredkonferansen. Deltakerne kommer fra ulike offentlige etater, kommuner, fylkeskommune og fylkesmannen. Sammen deltok de på kriseøving, foredrag og diskusjoner.

I Møre og Romsdal blir Åkernesremna, Hegguraksla og Mannen overvåket. Over 50 millioner kroner blir brukt til kartlegging, overvåking, beredskap og evakuering.

– Det handler om å sikre liv og verdiene til innbyggerne, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Men går det ikke en grense for hvor mye man skal bruke på dette?

– Jeg mener at det budsjettet vi har fått på plass, gjør det mulig for NVE å sikre at folk som bor i området, som ikke kan unngå naturskadepotensial, allikevel kan sove godt om natta, sier Lien.

– Forebygging, forebygging, forebygging

I Italia har 300 personer blitt evakuert to ganger ved det overvåka fjellpartiet La Saxe, som ligger i nordvest i Italia, i kommunen Courmayer.

En italiensk delegasjon fra kommunen er på besøk i turistbygda Geiranger, og ordfører Fabrizia Derriard snakket til deltakerne om hvordan de håndterer fjellovervåkningen.

Fabrizia Derriard

Ordfører i Courmayer i Italia, Fabrizia Derriard.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Der det er storslått natur, er det ofte en naturlig risiko. Jeg sier: forebygging, forebygging, forebygging. Det er løsningen på alt, sier Derriard.

Lien forteller at Møre og Romsdal har myndigheter, som vil ha god kontroll om det skal skje en naturkatastrofe.

– Vi kan aldri komme i en situasjon hvor vi kan garantere fullt og helt mot naturskader. Men i denne regionen har myndighetene god kontroll på situasjonen, og vil kunne varsle en alvorlig hendelse i god tid før det skjer, sier Lien.

Fjellskredkonferansen, Geiranger

180 personer fra ulike offentlige etater, kommuner, fylkeskommune og fylkesmannen.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK