– Store muligheter for Kristiansund

Planene for det nye sjukehustilbudet på Nordmøre og i Romsdal åpner for nye muligheter for Kristiansund. Det mener direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme.

Espen Remme

Direktør i Helse Møre og Romsdal Espen Remme med konseptrapporten.

Foto: Helse Møre og Romsdal

I dag ble konseptrapporten for det fremtidige sjukehustilbudet for Nordmøre og Romsdal presentert. I november skal styret i helseforetaket behandle saken.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, mener at Kristiansund har store muligheter til å bygge opp et nasjonalt banebrytende helsetilbud knyttet til det nye distriktsmedisinske senteret som skal etableres i byen.

– Samvirke mellom et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, Helse Møre og Romsdal og kommunene på Nordmøre kan være et grunnlag for nybrottsarbeid for helsetjenestene i Norge, sier Remme.

Les hele rapporten her.

Samhandlingsreformen regulerer forholdet mellom sjukehusa og kommunen gir muligheter til å skape noe helt nytt i Nordmørsbyen,

– Vi vil legge til rette for et godt samarbeid mellom oss og kommunene, og vi har fått midler fra departementet til å utvikle et godt samarbeid mellom oss og kommunene, sier Remme.

Han er klar på at tilbudet i regionen skal være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer enn dagens tilbud.

– På Hjelset vil vi få et fremtidsrettet sjukehus. I Kristiansund vil vi få en meget spennende helseutviklingsarena. Samvirket mellom disse to skal gi innbyggerne på Nordmøre og Romsdal et godt tilbudet, sier Remme.

Ja eller nei til kirurgi?

Kristiansund Sjukehus

Styret må avgjøre om en skal benytte seg av dagens sjukehuslokaler eller bygge nytt i Kristiansund når det nye Distriktsmedisinske Senteret skal etableres.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Dersom styret i Helse Møre og Romsdal sier ja til dagkirurgi på ortopedi og gynekologi i Kristiansund, vil det øke aktiviteten betydelig. Men direktøren vil foreløpig ikke si hva hans råd til styret blir.

– Nå skal saken ut på høring, og det skal fattes et vedtak i november. Vi skal lytte til alle, og vi vet at det er et sterkt press fra Nordmøre om å etablere dagkirurgi der.

– Du er ikke redd at private skal overta dagkirurgi dersom en sier nei til Kristiansund, og dermed svekke det nye fellessjukehuset?

– Fellessjukehuset på Hjelset skal stå støtt på egne bein. Private aktører har en i større eller mindre grad i ulike perioder. Men dette må vi forholde oss til i de spørsmålene videre utredningene, sier Remme.

Siste video/lyd

- Overlever eg dette skal eg lage ein stor støttekonsert til kreftavdelinga. Det sa dirigent Svein Eiksund til legane ved Volda sjukehus etter at han for halvanna år sidan fekk konstatert ein kreftsvulst på 10 centimeter. No er han frisk og har planane klare
 Landets nyeste Pusterom for kreftpasienter opna i Kristiansund i dag. Målet er å gi pasientane eit fristed frå sjukehuset - innanfor sjukehusets veggar.
Vi skal treffe ei jente som har vald å ta utdanning til eit litt uvanleg yrke. Ho er den einaste i vårt fylke i år. Ho e ei ganske tøff jente som trives best ute i det fri.