Store investeringar

Møre og Romsdal fylkeskommune vil investere for 4,7 milliardar dei neste fire åra, det meste i skular og samferdsel. Det kom fram då fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik la fram budsjett- og økonomiplanen i dag. Inntektene dekker ikkje auken i utgifter, og difor må fylkeskommunen ta av fond, i tillegg til å ta opp meir lån.

Ottar Brage Guttelvik
Foto: Gunnar Sandvik / NRK