Store inntektsforskjeller i landbruket

Nye tall viser at forskjellene mellom små og store bruk øker. Fra 2014 til 2016 har de store melkegårdene hatt over dobbel så sterk inntektsvekst som et gjennomsnittlig stort melkebruk.

Kuene hos melkebonde Jarle Skei

Budsjettnemnda for jordbruket la onsdag formiddag frem tallgrunnlaget til årets jordbruksforhandlinger.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Ferske tall viser at de største melkebrukene i Norge har hatt dobbelt så sterk inntektsvekst som et gjennomsnittlig stort bruk.

Oddvar Mikkelsen

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, sier det viktigste å prioritere i årets oppgjør er de små brukene og distriktslandbruket.

Foto: Roar Halten / NRK

Budsjettnemnda for jordbruket la onsdag formiddag frem tallgrunnlaget til årets jordbruksforhandlinger.

– Tallene viser tre ting. For det første tjener bønder i gjennomsnitt bare to tredeler av det andre grupper tjener. For det andre er det en gledelig utvikling at bøndene tjener litt mer. På de to siste årene har vi tjent omtrent 6000 kroner per årsverk mer enn det som var forutsatt i fjor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag Oddvar Mikkelsen, til NRK.

Norske bønder økte i fjor sine inntekter med i snitt 13,9 prosent. Økningen skyldes i hovedsak lavere rentekostnader og fall i drivstoffprisene, i tillegg til at markedet for svinekjøtt var bedre i fjor.

– Det tredje som tallene viser er dessverre at utviklingen er dårligere for små bruk enn for store bruk. Og det er hovedsatsingen vår i år, å heve inntekten der, sier Mikkelsen.

Tror årets forhandlinger blir knalltøffe

Lars Petter Bartnes

– De ferske tallene viser tydelig Listhaug-effekten for norsk landbruk hvor de store gårdsbrukene blir prioritert på bekostning av de mindre og mellomstore, sier Per Bartnes som er leder i Norges Bondelag.

Foto: Norges Bondelag

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, sier en pressemelding at tallene viser tydelig Listhaug-effekten for norsk landbruk, hvor de store gårdsbrukene ble prioritert på bekostning av de mindre og mellomstore.

Han sier han håper den nye landbruks- og matministeren Jon Georg Dale i større grad vil ta vare på mangfoldet i norsk matproduksjon.

– Det er på tide at de små blir med på veksten og at vi hever inntektsveksten i bunnen. Den viktigste grunnen til det, er at vi snart er så få bønder at vi ikke klarer å drive alt arealet lenger, så vi trenger bønder, sier Mikkelsen.

Mikkelsen tror årets jordbruksforhandlinger blir knalltøffe.

– Tallene vil jo bli brukt imot oss. Når utviklingen har vært bedre enn forutsatt i fjor, vil det brukes som et argument for at det i år blir et moderat oppgjør. Samtidig forventer vi i år å ha en tilnærming mellom landsbruket og andre grupper, når vi tjener så mye mindre enn det andre tjener.