Store forventninger til NTP

Fredag legger regjeringen frem Nasjonal Transportplan for perioden 2014–2023. Nå forventer flere aktører både større økonomiske bevilgninger til vei, samt trasevalg på fergefritt E39.

Ferjefri E39

Regjeringen investerer 150 milliarder kroner i prosjektet om fergefritt E39.

Foto: Illustrasjon

Torill Ytreberg

Regiondirektør Torill Ytreberg i NHO forventer minst 45 økning i økonomiske ressurser, øremerket vei.

Foto: Trond Vestre / NRK

Flere sentrale veier i Møre og Romsdal er avhengige av et økonomisk rammeløft når regjeringen legger frem Nasjonal Transportplan for 2014–2023 fredag kl. 12.00.

En ressursøkning på 45 prosent er et minimumskrav, sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO.

– Dersom vi skal få inn alle prosjektene vi mener haster, så må rammen være minimum 45 prosent. NHO ønsker helst at den skal være på 60 prosent, men vi skjønner at det kanskje blir å ta vel hardt i.

Flere av de viktigste veiene i Møre og Romsdal trenger utbedring. Når regjeringen legger frem NTP fredag, blir det ikke lagt penger på bordet. Regjeringen vil derimot fortelle hvor mye penger de venter å bruke de neste årene.

Forventning

I likhet med Ytreberg, forventer lederen i Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne (Sp), en økning i rammene på statlige veier på minst 45 prosent.

– Vi ser at mange av riksveiprosjektene våre ligger inne på 45 prosents ramme. Det gjelder for eksempel store prosjekt i Romsdalen, som E136: Flatmark – Monge–Marstein.

– Hvis vi får en ramme på 45 prosent, så får vi mye å gjøre på riksveiene våre fremover, sier Vatne.

Saken fortsetter under bildet

Fergefri E39 - Kart

Hele åtte fjordkryssinger er inkludert i prosjektet om fergefritt E39, fra Kristiansand til Trondheim.

Foto: Statens vegvesen

– Ekstremt skuffet uten Hafast i NTP

I tråd med lekkasjene om at regjeringen ønsker å bruke 150 milliarder kroner på å bygge ut fergefri E39 innen 2023, er spørsmålet om trasevalg brennhett.

I Møre og Romsdal er det hovedsakelig tre strekninger som skal bygges ut med enten tunnel eller broløsning.

  • Møreaksen (Romsdalsfjorden)
  • Halsafjorden
  • Storfjorden (Hafast eller Fefast)
Oddbjørn Vatne

Leder Oddbjørn Vatne i Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Særlig i sistnevnte alternativ er det fremdeles uavklart om man skal gå for Hafast (Hareid Fastlandssamband) eller Fefast, som krysser fergesambandet Festøy-Solevågen.

Oddbjørn Vatne tviler sterkt på at fredagens NTP vil inkludere trasèvalg, og sier regjeringen av all sannsynlighet vil vente med denne bolken til konseptvalutgreiingene (KVU) for hele strekningen Kristiansand-Trondheim er klar.

– Det er såpass mye sprengstoff i spørsmålet om trasevalg, at jeg tror regjeringen vil bruke tid på denne saken, sier Vatne.

Daglig leder Kjell Sandli i Hafast sier derimot til NRK at han vil bli ekstremt skuffet dersom den Nasjonale Transportplanen blir sluppet uten Hareid Fastlandssamband på menyen.

– Vi ble lovet en avklaring i spørsmålet om trasè, sier Sandli.

Saken fortsetter under video

Fergefri E39 gir utfordringer for veivesenet

Fergefri E39 vil gi utfordringer for veivesenet.

Verdens dårligste på samferdsel

Lekkasjene fra regjeringen har kommet i bøtter og spann: fergefritt E39, bypakker og InterCity-satsing på Østlandet for å nevne noen.

Neppe tilfeldig at det skjer i et valgår. Vi spør Randi Frisvold fra KrF om det legger et press på en ny eventuell borgerlig regjering etter valget.

– Ja, det er klart det. Samtidig ser vi at Norge er et av de dårligste landene i verden på samferdsel. Det kan vi ikke være bekjent av. Derfor er vi nødt til å gjøre noe med det, og få bedre veier både i byer og i distriktene, sier Frisvold.