Store endringer for Prezioso Linjebygg

Nedgangen i olje- og gassektoren fører til at Prezioso Linjebygg har for mange ansatte innen rigging og tilkomstteknikk. Men økende ordremengde i andre markeder gir håp om at flere ansatte får beholde jobben.

Prezioso Linjebygg

Dette bildet viser typiske arbeidsoppgaver for avdelingen i Prezioso Linjebygg som nå nedbemanner.

Foto: Pressebilde / Prezioso Linjebygg

Ledelsen i Prezioso Linjebygg kaller den krevende prosessen de nå går gjennom en omstilling og tilpasning mer enn en nedbemanning.

Bedriften har nå 70 overtallige i avdelingen for avansert rigging- og tilkomstteknikk i markedet for inspeksjon, modifikasjon og fjerning. Selv om bedriften håper at de fleste skal få arbeid i en annen avdeling, er det neppe jobb til alle.

Noen mister jobben. Men vi håper at en del av de overtallige kan være interessert i å gå over til andre områder i bedriften, sier administrerende direktør Kristoffer B. Jenssen til NRK.

Avdelingen IMD (Inspeksjon, modifikasjon og fjerning) er en av tre avdelinger i Prezioso Linjebygg i Molde. I tillegg har de avdelinger for isolasjon, stillas og overflatebehandling, samt en avdeling for styring, planlegging og rådgivning innen drift og vedlikehold.

– Alt dette er innen olje- og gassnæringen, og det er i avdelingen for isolasjon, stillas og overflatebehandling vi driver og bemanner opp. Dette gjelder i første rekke på landanlegg i området rundt Bergen, sier Jenssen.

Jenssen karakteriserer kontraktene innen isolasjon, stillas og overflatebehandling som betydelige og langsiktige. Og bedriften har stor tro på fremtiden.

– Absolutt. Vi er overbevist om at markedet kommer tilbake. Da er vi klar, sier Jenssen.