Stor vassføring stengde veg

Ikorneselva fløymde over og har stengt fylkesveg 71 mellom Hundeidvik og Aure. Deler av vegen er vaska vekk, og eit hus er evakuert som følgje av flaumen. – Mesta vurderte vassmengda som farleg, og stengde difor vegen. Trafikken går no gjennom industriområdet på Ikornnes, fortel Johan Arnt Overøye i politiet.

Elva Ikornes flauma over
Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK