Hopp til innhold

Stor trafikk på Vigra trass pilotstreik

I juli reiste 78.256 passasjerar over Ålesund lufthavn, Vigra. Det er ein auke på 56 prosent samanlikna med same månad i 2021, skriv Avinor i ei pressemelding.

Selskapet skriv vidare at den kraftige veksten samanlikna med fjoråret, i stor grad er på grunn av at covidpandemien framleis herja i landet.

Samanlikna med det siste normalåret før pandemien, 2019, var det i juli ein reduksjon på 19 prosent i talet på passasjerar. Pilotstreiken i SAS tidlegare i sommar, er ein av grunnane til dette.