Stor trafikk

Vegtrafikksentralen melder om at det er stor trafikk på ferjesambandet Eidsdal - Linge, med opp til ein times ventetid i Eidsdal.