Stor snøskredfare

Varslingstenesta varsom.no melder om stor fare for snøskred i Trollheimen. Det er faregrad 4 på skalaen som går til 5. I Romsdal og Sunnmøre blir det meldt om faregrad 3.