Stor snøskredfare

Tysdag er det meldt stor snøskredfare i heile fylket. Den auka snøskredfaren skuldast rask temperaturstigning og nedbør som regn. Det melder snøskredvarslinga varsom. Naturleg utløyste snøskred er sannsynleg, skriv dei.