Stor skritt nærmere samhandling

De har klart det resten av landet sliter med. Kristiansund er et langt skritt nærmere samhandling.

Elektronisk overføring

ELEKTRONISK OVERFØRING: Før måtte pasienters prøveresultat ta den lange reisen med post fra sykehuset, inn til kommunens servicekontor og så ut til institusjonen. I Kristiansund går nå all informasjon rett inn i pasientens journal med minimal forsinkelse.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Spørsmålet er hvordan skal sykehus og kommune kommunisere effektivt nok? Det er et av de store spørsmålene nå like før samhandlingsreformen.

Gerd Martinussen

Samhandlingspasient Gerd Martinussen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK
Reidun Sveaas

Sykehjemsoverlege i Kristiansund kommune Reidun Sveaas.

Foto: Eirik Haukenes / NRK
Signe Grønli Sefland

Prosjektmedarbeider i Helse Møre og Romsdal Signe Grønli Sefland.

Foto: Eirik Haukenes / NRK
Helge A. Carlsen

Kommunalsjef i Kristiansund kommune Helge A. Carlsen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I Kristiansund har de knekt koden som andre sliter med.

Les også:

Uker blir timer

Gerd Martinussen er en helt typisk samhandlingspasient, med et helt vanlig rehabiliteringsbehov.

Likevel er hun i en helt spesiell situasjon. For hennes hjemkommune har klart det resten av landet sliter med.

– Vi fikk over Martinussen blodprøver bare noen timer etter at prøvene ble levert på laboratoriet. Før kunne det ta opp til en uke før vi fikk prøvesvarene, forteller sykehjemsoverlege i Kristiansund kommune Reidun Sveaas.

Elektronisk overføring

Før skulle prøveresultat ta den lange reisen med post fra sykehuset, inn til kommunens servicekontor og så ut til institusjonen.

Akkurat slik kommunikasjon mellom helseforetak og kommune gjøres fortsatt i det meste av landet, men altså ikke lenger i Kristiansund.

– Dette kan vi dele i to. Det er pasientbehandlingen før og etter at vi fikk den elektroniske overføringen, forteller Sveaas.

– Er det så mye bedre altså?

Ja, det er fantastisk mye bedre, smiler Sveaas.

"Kokebok" for resten av landet

I dag ble nyskapningen presentert, og ettersom det kun er Tromsø som har noe liknende, har gruppen bak den elektroniske infoflyten ubeskjedent nok gjort klar en kokebok for resten av landet.

– Vi har gjort oss mange erfaringer på hva som er viktig å tenke på, hva som må kartlegges og hva som må forberedes, for å få dette. Det tror jeg andre kommuner og helseforetak absolutt kan ha nytte av, sier prosjektmedarbeider i Helse Møre og Romsdal Signe Grønli Sefland.

Se HELE saken her:

Video SAMHANDLING

Les også:

Et langt skritt

All informasjon går altså rett inn i pasientens journal med minimal forsinkelse. Det gjør at kommunen er i stand til å ta seg av sykere pasienter selv, og er et langt skritt i riktig retning for samhandlingsreformen.

– Det betyr alt. Det er klart at dette med kommunikasjon er helt vesentlig i forhold til å kunne samhandle og samarbeide, sier kommunalsjef i Kristiansund kommune Helge A. Carlsen.

– Jeg føler meg mye tryggere når jeg går hjem etter en arbeidsdag når jeg vet at jeg har fått inn de svarene jeg har bedt om den dagen, og vet hvordan situasjonen er på avdelingen, sier Sveaas.