NRK Meny
Normal

Stor oppslutning om forvirrende kirkevalg

Stor tilstrømmming til valglokalene også til kirkevalget, men mange fikk ikke stemme i sin lokale kirke i går og opplever kirkevalget som forvirrende.

Jevn strøm av velgere også til kirkevalget

Det har vært en jevn strøm av velgere også til kirkevalget og mye tyder på valgskred.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Flere valg samtidig kan være utfordrende når de skjer på ulike måter og ulike sted.

Mange hadde tro på at de kunne stemme i sin lokale kirke etter gudstjenesten søndag, men den gang ei. Bare et fåtall sted i landet var det mulig.

– Møre bispedømmekontor har ikke fått meldinger om mange alvorlige problem, sier avdelingsleder Per Inge Haugen. Men ved forhåndsstemminga har noen misforstått og trodd de skulle møte opp på sitt lokale kirkekontor, men så har valget i stedet vært på for eksempel kirkevergekontoret.

Avdelingsleder Per Inge Haugen

Ingen skal bli avvist i stemmelokalet, men står du ikke manntallet kan stemmen bli forkastet, sier avdelingsleder Per Inge Haugen i Møre bispedømme.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Da har de ikke lest på valgkortet sitt og sett nøyaktig hvor det skjer. Det skal kunne stemmes ved kirkevalget i alle valgting der det skjer kommune- og fylkestingsvalg – ikke i samme rom, men i umiddelbar nærhet skal det være kirkevalg.

Hva skal man gjøre hvis man er usikker?

– De kan ringe det lokale kirkekontoret i dag og forhøre seg, eller ta en ny sjekk på sitt valgkort.

Hvem kan stemme?

Men en sak er hvor du skal stemme. Det er også tvil om hvem som kan stemme. Flere ikke-medlemmer av Den norske kirke har nemlig fått tilsendt valgkort som gir dem rett til å stemme.

– Har man fått valgkort, så har man rett til å stemme, sier Per Inge Haugen. Har man ikke fått valgkort, og kanskje har meldt seg inn nylig i Den norske kirke, da må man ha attesten på innmelding eller en attest på sin medlemsstatus for å få godkjent stemma si.

Men det skal ikke være tvil om at når du kommer til valglokalet og du vil stemme, så får du stemme. Men hvis du da ikke står i manntallet eller ikke har med deg attest på at du har meldt deg inn nylig, da vil stemmen din bli forkastet.

Mot valgskred i kirka?

To pensjonister som brukte stemmeretten sin i dag i Molde rådhus, og syns det gikk greit, var senterpartipolitikerveteran Ingar Aas og kona Elen Lein – tidligere mangeårig fylkesutdanningssjef.

Elen Lein og Ingar Aas brukte stemmeretten

Elen Lein og Ingar Aas var tidlig ute på valgdagen og brukte stemmeretten også i kirkevalget

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Jeg syns kirka har en veg å gå før de kan forsvare at de har et åpent valgsystem. sier en kritisk Ingar Aas. Som pensjonist er han ute av politikken, men har lang erfaring - også som leder av valgstyrer.

– Langt på veg er det bestemt på forhånd hvem som blir valgt, sier Aas og får støtte av kona.

– Ja, du har et begrenset utvalg å stemme på egentlig, sier Elen Lein.

Men du kan jo føre opp hvem du vil på stemmeseddelen?

– Ja, men det spiller ikke så stor rolle, for da må det være en eller annen aksjon bak skal det ha virkning. Det blir bare et slag i lufta å komme med et annet navn – bare en demonstrasjon mo at man kommer med et annet navn enn de som står på lista, sier Ingar Aas.

Det nye av året med alternative stemmesedler syns begge er bra. Ved tidligere valg var alt avgjort før man gikk for å stemme – nå har i alle fall velgerne noe makt. Og debatten har i alle fall fått opp engasjementet og mye tyder på at det blir stor oppslutning om årets kirkevalg.