Stor lokal motstand får ikke direktøren til å endre mening

Ledelsen i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal møtte de ansatte ved sjukehuset i Volda i dag.

Stig Slørdahl og Espen Remme

Direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl og direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme etter møtet med de ansatte.

Foto: Trond Vestre / NRK

Direktøren i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, forsvarte avgjørelsen om en samlet klinikk-ledelse og stab på tvers av sykehusene som har møtt stor motstand lokalt.

De ansatte ønsker en stedlig ledelse, men Remme føler seg trygg på at de har funnet en god modell.

Fremtidsrettet

Espen Remme

Direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg er fortsatt av den oppfatning at en overordnet, tverrgående ledelse som ser foretaket under ett, som ser befolkinga under ett, og som klarer å få til god ledelse ved de respektive sykehusene, er en modell som er mest fremtidsrettet, sa Espen Remme etter møtet.

Allmøte Volda sykehus

Mange ansatte ved sykehuset i Volda hadde møtt frem for å høre hva direktøren hadde å si.

Foto: Trond Vestre / NRK

Allmøtet med de ansatte på sykehuset i Volda var lukket for media. Mange hadde møtt opp for å høre hva direktøren ville si. Flere temaer var oppe til debatt under møtet, også spørsmålet om akuttkirurgi.

Men det som har skapt mest debatt de siste ukene er hvordan helseforetaket skal organiseres på klinikk- og stabsnivå etter at helseforetaket fikk skarp kritikk fra konsulentselskapet DeLoitte for å ha en utydelig organisasjonsmodell.

Skeptiske

Valget har stått mellom å ha en samlet, tverrgående ledelse eller å ha en stedlig ledelse, og direktør Espen Remme har valgt det første. De som håpet at direktøren var på gli ble skuffet under møtet med Remme.

Frode Aasen

Overlege Frode Aasen er skeptisk til valg av ledelsesmodell.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Han har ikke vunnet nye venner gjennom sin argumentasjon i dag, men han viser jo at han ønsker å ta oss på alvor, og det tror jeg ham på, sier overlege Frode Aasen.

– Medisinsk avdeling som jeg er en del av, har vært i en tverrgående klinikkstruktur siden 2002. I den perioden og frem til i dag så måtte en kunne forvente at det en legger frem som fordeler ved en slik struktur skulle ha manifestert seg, men det har ikke vi sett noe til. Derfor er vi veldig skeptiske til at mer av de samme skal gi mer resultat, sier Aasen.

Direktøren er vel kjent med motargumentene og sier det blir hans oppgave å vise at disse utfordringene lar seg løse med den modellen som han har valgt.

– Det jeg har oppfattet er at det er frustasjon lokalt over at ting som en ønsker å få gjort noe med, ikke skjer. Jeg mener jo da at det er ledelsens oppgave å bevise at en faktisk har tenkt å gjøre noe med det som lokale fagfolk sliter med. Så jeg tror det er mulig å kombinere disse tingene, sier Espen Remme.