Hopp til innhold

Lokale bedrifter i kø for å vere med på gigantutbygginga

Om éi veke er det venta at gigantutbygginga, med Nyhamna, Polarled og Aasta Hansteen-feltet, til 77 milliardar blir banka gjennom av Stortinget. No står eit par hundre lokale bedrifter i kø for å få oppdrag.

Flyfoto av Nyhamna i Aukra

Om éi veke blir det truleg klart at det skal byggjast ut for rundt 77 milliardar i Nyhamna og på Aasta Hansteen-feltet.

Foto: Svein Roger Ivarsen

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård, i Navitas Network, seier interesse frå lokal industri er enorm.

– Interessa er stor, og det er stort fokus på lokale bedrifter. Samstundes er det eit stort fokus på samarbeid, fortel Grimstad Amundsgård.

Samla matchar dei gigantane

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård er dagleg leiar i Navitas Network.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Og nettopp samarbeid er svært viktig for mindre, lokale bedrifter.

– Mange lokale bedrifter er for små, så det å kunne finne ein partner, anten i vårt område eller lenger nord, er kjempeviktig.

For gjennom samarbeid kan dei små leverandørane stille med eit samla kvalitetsmessig tilbod som matchar dei store bedriftene ute i verda.

– Vi ser at det er ein auka kompetanse no samanlikna med då Nyhamna blei bygga ut, seier Grimstad Amundsgård.

– Den gangen var det mange som gjekk i lære, så det er veldig artig at fleire tilbydarar lokalt no kan levere til høgare opp i verdikjeda.

– Økonomisk gevinst

Gigantutbygginga som etter absolutt alle solemerke får klarsignal på Stortinget, er kostnadsrekna til 77 milliardar kroner.

Den omfattar gassfeltet Aasta Hansteen, Polarled og nye investeringar på Nyhamna i Aukra.

Slik blir det mange oppdrag av, også på Nordmøre.

– Stiller mange av dei lokale veldig sterkt i konkurransen om oppdraga?

– Ja, det gjer dei. Du får ikkje kontraktar berre for å vere lokal, men dei lokale bedriftene veit kva som skal til. Det er fokus på HMS og det er fagleg dyktige folk med kompetansen som trengst.

– I tillegg er blir det ein økonomisk gevinst når ein slepp frakt av folk og utstyr over lange område, avsluttar Ingrid Sara Grimstad Amundsgård i Navitas Network.

Navitas Network er ein nasjonal organisasjon for bedrifter og aktørar som har interesser innanfor olje- og energibransjen.