Stor interesse for frivillig sortering

En av tre husstander i Volda og Ørsta blir med på den frivillige sorteringen av glass- og metallemballasje fra nyttår.

Anne Mette Farstad og Petter Bjørdal

Driftsleder Anne Mette Farstad og daglig leder Petter Bjørdal ved Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) håper mange abonnenter vil være med på prøveordninga fra årsskiftet med innsamling av glass- og metallemballasje.

Foto: Petter Sandvik

Da påmeldingsfristen gikk ut i går, hadde nær to tusen abonnenter ved Volda og Ørsta Reinhaldsverk meldt sin interesse.

Kommunikasjonsansvarlig i Volda og Ørsta Reinhaldsverk, Petter Sandvik, er gledelig overrasket over responsen.

– Tidligere erfaringer med slike prøveordninger er at bare en liten del meldte seg på. Så det er kan skje noe som har modnet i folks bevissthet. Miljø, gjenvinning og kildesortering er populært. Det er korrekt politisk og går hjem hos folk, sier Petter Sandvik.

– Alle må sortere fra 2017 så det er vel bare å komme i gang nå?

– Jo tidligere jo bedre, svarer Sandvik.

Over all forventning

Volda og Ørsta Reinholdsverk var spent da de satte i gang prøveordningen tidligere i høst, men resultatet har vært over all forventning, mener ledelsen i selskapet.

– Da vi gikk i gang med dette tidligere i høst så våget vi ikke i våre mest optimistiske øyeblikk å håpe på mer enn oppunder ett tusen som meldte seg på. Nå er det dobbelt så mange, og det er jo helt fantsastisk, sier Petter Sandvik.

Fra og med førstkommende mandag starter Volda og Ørsta Reinhaldsverk å dele ut de nye dunkene som skal brukes til å soretere glass- og metallemballasje, men Sandvik sier at det er en omfattende jobb, og at dunkene vil være på plass først nærmere nyttår.