Stor gras- og lyngbrannfare

Det er stor gras- og lyngbrannfare i låglandet på Vestlandet inntil det kjem nedbør av betydning. Det melder Meteorologisk institutt. Dei ber folk vere varsame med open eld.