Stor fare for vårflom

Mye snø i fjellet gjør at det er stor fare for vårflom i elva Rauma. Det viser en analyse fra NVE, som anslår at det er 90 prosent sjanse for en utfordrende situasjon som kan medføre skader lokalt. Faren for en alvorlig situasjon i Rauma som kan medføre alvorlige skader er vurdert til å være 50 prosent.

Elva Rauma
Foto: Øyvind Sandnes / NRK