Stor brannfare i Møre og Romsdal

Det er stor fare for skog- gras og lyngbrann i område utan snødekke over store delar av Sør-Noreg. Det varar så lenge det ikkje fell nedbør av betyding.

Laster Twitter-innhold