Stoppet med narkotika

Politiet har stoppet en bilfører i Ålesund som kjørte i ruspåvirket tilstand. Passaseren vil også bli anmeldt for besittelse av narkotika.